Forfattere

  • Jane Thrane
  • Rikke Haastrup
  • Sven-Erik Halling
  • Jens Kjærgaard

Skriv for support

Kort beskrivelse

plus 1 hhx (eux) er en grundbog til matematik på første år på hhx og eux merkantil. Stoffet er suppleret af fine interaktive muligheder og lettilgængelige it-værktøjer.

  • 60 interaktiviteter
  • 220 øvelser
  • 55 eksperimenter
  • 89 beviser

Se hvad du får adgang til

ISBN: 9788761687937. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017